ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านลาดวิถี
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2505
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์
312
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2551
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2546