ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านลาดวิถี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280217
รหัส Smis 8 หลัก :
  77020089
รหัส Obec 6 หลัก :
  280217
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลาดวิถี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banladwithi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านใหม่ลาดวิถี
ตำบล :
  ศิลาลอย
อำเภอ :
  สามร้อยยอด
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77180
โทรศัพท์ :
  0-3268-4134
โทรสาร :
  0-3268-4134
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26/08/2500
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศิลาลอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.